Welcome to our Student Elections

Governing Authority Elections 2023 | Toghcháin Údarás na hOllscoile 2023

Under the Universities Act, 1997, one Postgraduate student is to be elected by the Postgraduate students as a member of Údarás na hOllscoile (The University Governing Authority). The period of office of the person elected to fill the current vacancy, shall be February 1, 2023 – August 31, 2023 (provided that (s)he continues to be a postgraduate student for the duration of that period). De réir Acht na nOllscoileanna, 1997, tá mac léinn Iarchéime amháin le toghadh ag na mic léinn Iarchéime le bheith ina c(h)omhalta d’Údarás na hOllscoile. Mairfidh tréimhse oifige an duine a thoghfar chun an folúntas reatha a líonadh ón 1 Feabhra 2023 go dtí an 31 Lúnasa 2023 (ar an gcoinníoll go mbeidh sé/sí ina m(h)ac léinn iarchéime ar feadh iomlán na tréimhse sin).

Tá an vótáil dúnta.

© 2016 NUIG Students' Union. All Rights Reserved.