There are no referenda running at the present time.

Governing Authority Elections 2022 | Toghcháin Údarás na hOllscoile 2022

Under the Universities Act, 1997, one postgraduate student is to be elected by the postgraduate students as a member of Údarás na hOllscoile (The University Governing Authority). The period of office of the person elected to fill the current vacancy, shall be February 1, 2022 – January 31, 2023 (provided that they continue to be a postgraduate student for the duration of that period). Faoi Acht na nOllscoileanna, 1997, tá mac léinn iarchéime amháin le toghadh ag na mic léinn iarchéime le bheith ina c(h)omhalta d’Údarás na hOllscoile. Beidh an té a thoghfar chun an folúntas reatha a líonadh, in oifig don tréimhse 1 Feabhra, 2022 – Eanáir 31, 2023 (ar choinníoll gur mac léinn iarchéime san Ollscoil é/í ar feadh na tréimhse sin).

Tá 1 post a mbeidh toghchán ann dó.

Dúnfar na hainmniúcháin ag 17:00 ar Dé Luain 24 Eanáir 2022 (in 6 days).

Osclófar an vótáil ag 09:00 ar Déardaoin 27 Eanáir 2022 (in 9 days) .

Liosta Post
Léigh tuilleadh faoi na poist a bhfuil toghchán ann dóibh agus a bhfuil i gceist le gach ról.