Referendum on Student Levy | An Reifreann ar Thobhach Mac Léinn

Student Levy Referendum | An Reifreann ar Thobhach Mac Léinn

Referendum on whether or not you support the cancellation of the current Student Levy of €224 and approve its replacement with a new Student Levy of €140.

Reifreann ar cibé acu a thacaíonn nó nach dtacaíonn tú le cealú an Tobhaigh Mac Léinn €224 atá ann faoi láthair agus go gceadaíonn freisin Tobhach Mac Léinn nua €140

No elections are currently running